LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 01/07/2019 09:57:01 AM
Sáng nay 1.7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 17.
 


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; xem xét kết quả cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh các nội dung Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tích cực tham gia thảo luận, từ thực tiễn công tác để đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc, các giải pháp khả thi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội nghị đi sâu phân tích những mặt còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, của người đứng đầu các địa phương, đơn vị đối với những hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các quy định về nêu gương; làm rõ nguyên nhân vì sao chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh liện tục giảm dù tỉnh đã có chỉ đạo quyết liệt...

Xác định rõ những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước để kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và con người xứ Đông Văn hiến nói riêng trong thời gian tới.


Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Hội nghị lần này cũng sẽ cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định. Đây là vấn đề có tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở nhiều địa phương, cần thảo luận kỹ để đưa ra cách làm hiệu quả... (toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển)

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình của BTV Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9.6.2014  của BCH Trung ương (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc tờ trình về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định số 101, 55 và 08 của Trung ương.

Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình về phương án và các bước tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. 

Cuối buổi sáng và chiều 1.7, Hội nghị chia 4 tổ thảo luận.

 


                                                                                                                     
 
Các tin mới hơn
Kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (13/07/2020)
Bế mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI (27/06/2020)
Tập trung khắc phục hậu quả dịch Covid -19, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (27/06/2020)
Đánh giá kỹ tác động của dịch Covid-19 (27/06/2020)
UBND tỉnh xem xét nhiều nội dung quan trọng sẽ trình HĐND tỉnh (26/06/2020)
Các bài liên quan
Công an 2 tỉnh Hải Dương-Viêng Chăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thiết thực (05/06/2019)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Lãng Xuyên (04/06/2019)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sẽ sáp nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã (04/06/2019)
Quan tâm công tác cán bộ khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã (31/05/2019)
Cẩm Giàng cần có tầm nhìn dài hạn (31/05/2019)
 
Quay lạiXem tiếp