LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích điều hành hoạt động HĐND tỉnh Hải Dương
Cập nhật: 27/09/2022 04:56:47 PM
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới.
 

Thực hiện Thông báo số 806-TB/TU ngày 22.9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cán bộ điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích sinh ngày 2.3.1969 ở thị trấn Nam Sách, trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế và chính sách, cử nhân lý luận chính trị. Đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh từ tháng 12.2015.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023 (02/12/2022)
Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương (01/12/2022)
Toàn văn Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 (01/12/2022)
Toàn văn nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (01/12/2022)
Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền (01/12/2022)
Các bài liên quan
Đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu 40% số Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND cấp xã (12/08/2022)
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 76 cán bộ lãnh đạo, quản lý (08/08/2022)
Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (06/08/2022)
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tặng quà người có công tại Chí Linh và Kinh Môn (22/07/2022)
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (22/07/2022)
 
Quay lạiXem tiếp