LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Công khai, minh bạch khi xây dựng quy hoạch
Cập nhật: 14/01/2022 08:37:20 AM
Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quy hoạch.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quy hoạch

Chậm tiến độ

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác tham mưu xây dựng Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương, Thành ủy Chí Linh và Huyện ủy Gia Lộc; giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với ghi nhận kết quả đạt được, Đoàn giám sát chỉ rõ một số hạn chế trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch hiện nay là: Công tác lập quy hoạch chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hoàn thành quy hoạch tỉnh trước ngày 30.9.2021; hoàn thiện, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị để tích hợp vào quy hoạch tỉnh chậm nhất trong tháng 6.2021.  Một số chỉ tiêu về phân bổ, khoanh vùng đất đai, định hướng quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã còn chưa kịp thời thống nhất với các sở, ngành, địa phương. Đến nay, hồ sơ của tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến vào phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện vẫn chưa được chuẩn bị bảo đảm theo quy định.

Một số quy hoạch chuyên ngành tích hợp vào quy hoạch tỉnh đến nay còn chưa hoàn thiện. Chưa tổ chức được nhiều các cuộc hội thảo để xin ý kiến tham gia, phản biện từ các nhà kinh tế, nhà khoa học và các chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực để lập quy hoạch tỉnh. Tư duy, tầm nhìn quy hoạch của một số đơn vị chưa cao, còn có tình trạng phụ thuộc vào đơn vị tư vấn; cá biệt có đơn vị tư vấn vận dụng đồ án quy hoạch của địa phương này cho địa phương khác mà không có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác đôn đốc đơn vị tư vấn tập trung, tích cực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch còn chưa thường xuyên, quyết liệt. Tiến độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của một số dự án trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Ngoài các nguyên nhân khách quan, trong đó có ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy và giám đốc các sở thời gian đầu chưa chủ động, quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Việc bố trí cán bộ làm nhiệm vụ quy hoạch còn thiếu, chất lượng chuyên môn chưa đồng đều. Giai đoạn đầu khi triển khai thực hiện nhiệm vụ còn nhiều lúng túng, việc phân công, phân nhiệm chưa rõ ràng, công tác phối hợp giữa các phòng, ban có thời điểm chưa bảo đảm. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Công tác phối hợp của một số sở ngành, địa phương chưa chặt chẽ, việc cung cấp thông tin số liệu còn chậm so với yêu cầu. Công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch của các địa phương và của tỉnh còn chậm so với tiến độ đề ra.

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy hoạch

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch; đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã và các quy hoạch có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quy hoạch. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch, từng bước áp dụng hệ thống thông tin tiên tiến trong công tác quản lý quy hoạch một cách đồng bộ ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch của địa phương. Chỉ đạo chính quyền cấp xã phải gắn các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển với tiềm năng, thế mạnh và đặc điểm tình hình của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nâng cao nhận thức về định hướng phát triển và quy hoạch, tạo đồng thuận vì sự phát triển của địa phương. Nghiêm túc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch xây dựng để bảo đảm tính công khai, minh bạch. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan của tỉnh đảm bảo tính đồng bộ, liên thông giữa quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung thành phố, thị xã. Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc, Thành ủy Hải Dương và Thành ủy Chí Linh có kế hoạch khắc phục triệt để các hạn chế, đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Các sở, ngành tăng cường công tác phối hợp; tích cực, chủ động tham gia, đóng góp ý kiến để công tác lập quy hoạch có tầm nhìn, mang tính định hướng và hiệu quả cao. Đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch chuyên ngành, cung cấp thông tin định hướng phát triển để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh bảo đảm thời gian quy định. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quy hoạch.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Đồng chí Nguyễn Đình Phương giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương (20/05/2022)
Sở Y tế Hải Dương có thêm 1 Phó Giám đốc (05/05/2022)
Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới (04/05/2022)
Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ (29/04/2022)
Chỉ định thượng tá Bùi Quang Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương (22/04/2022)
Các bài liên quan
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII (14/01/2022)
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 (12/01/2022)
Hoạt động của MTTQ các cấp góp phần tăng cường đồng thuận xã hội (05/01/2022)
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp (30/12/2021)
Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương có Chủ tịch mới (30/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp