LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tháo gỡ vướng mắc cấp bách phát sinh từ thực tiễn

Bộ luật Tố tụng hình sự không có quy định cho phép tạm đình chỉ trong trường hợp “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh”. Điều này dẫn đến vụ án, vụ việc không có cách giải quyết tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức phiên tòa trực tuyến là phù hợp

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga đánh giá đến thời điểm này, chúng ta nghiên cứu và thể chế việc tổ chức xét xử phiên toà trực tuyến là phù hợp.

Sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là rất cần thiết

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tán thành cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Cần tiếp tục hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn

Ngày 8.10, Tổ đại biểu số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp xúc cử tri TP Chí Linh và huyện Nam Sách trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Tin hoạt động Đoàn ĐBQH
Quốc hội thảo luận trực tuyến về 2 dự án Luật
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, hôm nay 25/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.
Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tham gia ý kiến xây dựng Luật
 
KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV – TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, QUYẾT TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
 
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: “PHỤ NỮ CẦN VÙNG LÊN…”
 
Tin hoạt động HĐND
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;
HĐND tỉnh dự kiến họp chuyên đề vào cuối tháng 10
 
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri
 
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự chương trình bồi dưỡng trực tuyến toàn quốc