LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hội viên phụ nữ các cấp cần phát huy truyền thống “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hội viên phụ nữ các cấp phát huy truyền thống trong thời kỳ mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; hăng hái, khắc phục khó khăn, tích cực học tập để phát triển...

Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Hải Dương và Kagoshima

Lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương và Kagoshima (Nhật Bản) đã ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, du lịch, phát triển nguồn nhân lực...

Chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12.10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án kết nối giao thông ở Chí Linh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành làm việc với lãnh đạo TP Chí Linh về việc triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐND và UBND các cấp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền địa phương các cấp tiếp tục rà soát tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để tổ chức thực hiện, phấn đấu vượt các chỉ tiêu.